Cure+

Veel vrouwen krijgen in de zwangerschap te maken met bekken- en of rugklachten door de veranderingen in het lichaam. Soms worden de klachten dusdanig dat het je belemmert in je dagelijks functioneren. Je verloskundige zal je dan het advies geven contact op te nemen met de fysiotherapeut die gespecialiseerd is in bekkenfysiotherapie. In het centrum is een bekkenfysiotherapeut werkzaam.

Naast bekkenfysiotherapie worden in Centrum Vrouw Centraal ook kinderfysiotherapie (zuigelingen), algemene fysiotherapie en cursussen aangeboden.

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapeutische begeleiding tijdens de zwangerschap kan bestaan uit:

 • Uitleg over het aanleren van een goed bewegingspatroon bij algemene dagelijkse activiteiten
 • Uitleg over wel of niet stoppen met sporten
 • Behandeling van bekkenpijn en voorkomen van verergering van de klachten
 • Oefeningen voor bekkenbodembewustzijn
 • Kraambedoefeningen

Na de bevalling kan de begeleiding bestaan uit:

 • Bekkenpijn
 • Incontinentieklachten
 • Seksuele problemen
 • Aanleren van een normaal bewegingspatroon
 • Begeleiding bij het hervatten van sporten

Kinderfysiotherapie

Bij kinderfysiotherapie kan de begeleiding bestaan uit:

 • Motorische problemen bij te vroeg geboren kinderen en kinderen met een laag geboortegewicht
 • Motorische problemen als gevolg van een aangeboren afwijking
 • Motorische problemen als gevolg een neurologische aandoening
 • Zuigelingen met een voorkeurshoudingen
 • Zuigelingen met een scheef en/of plat hoofdje (plagiocephalie en/of brachycephalie)
 • Zuigelingen met problemen in de spierspanning (hypertone en hypotone kinderen)
 • Asymmetrisch bewegen
 • Huilbaby
 • Overstrekken van de baby
 • Niet of vertraagd bereiken van motorische mijlpalen (bv. omrollen, tot zit komen, kruipen, staan, lopen)

Cursussen

Naast bekken- en kinderfysiotherapie worden er in Centrum Vrouw Centraal cursussen aangeboden vanuit FysiotherapieRotterdam. Dit zijn:

   • BekkenBewust: Praktische cursus over de veranderingen in je lichaam en hoe om te gaan met je bekken èn bekkenbodem tijdens de zwangerschap. Kleine groep, ongeveer 8 zwangeren, 6x 1 uur.

Aangezien er verschillende specialismen zijn in de fysiotherapie zijn er ook verschillende fysiotherapeuten werkzaam in het centrum.

Contact

U kunt een afspraak maken via onze website: www.cureplus.nl of via het algemene telefoonnummer van Cure+: 010-3072004 (vermeld daarbij dat het Centrum Vrouw Centraal betreft).